Treskjæring

  • Det kan synes som om telemarkingene har en særlig sterk estetisk sans. Faktum er at en dyktig felemaker, lafter eller maler jamt har vært høyt respektert. Selv er jeg født og oppvokst i Telemark, og det passer meg utmerket, for jeg føler meg som en typisk telemarking.
  • Selv om jeg regner meg som rosemaler, har jeg helt fra guttedagene laget dyr og mennesker i tre. Dette arbeidet er også en tradisjonsrik kunstform. I den senere tida har jeg spikka adskillige trefigurer, og de har blitt overraskende godt mottatt.
  • Dersom noen skulle ha spesielle ønsker innen denne sjangeren, er jeg åpen for forslag.